Hälsosamma matvanor

 • 2022-12-09

 • 8.30 - 12

 • 18/11 Lokal Saffran plan 4 APC Torsplan Solnav. 1E. 9/12 digitalt via Teams

Våra matvanor är viktiga och ohälsosamma matvanor leder till ökad risk för ohälsa och sjukdomar. Målet med den här utbildningen är att ge dig kunskap om hur du kan stödja dina patienter till mer hälsosamma matvanor.

Kursdatum och tid

 • 18 november kl. 8:30–16 Solnavägen 1 E Torsplan, Plan 4 Lokal Saffran
 • samt 9 december kl. 08.30-12:00 via Teams
 • Anmäl dig senast 4 november

Innehåll

 • Föreläsningar
 • Gruppdiskussioner 

Lärandemål

• Få kunskap för att uppmärksamma och bedöma matvanor

• Kunna utföra rådgivande samtal om hälsosamma matvanor utifrån evidensbaserade rekommendationer och råd

• Kunna använda motiverande strategier på ett personcentrerat sätt

Föreläsare

Vårdutvecklingsledare team levnadsvanor

 • Gunilla Häll dietist
 • Åsa Nordmark Åkerblom distriktssköterska
 • Anne Claesson sjukgymnast

Målgrupp

Primärvårdsanställda i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm

Kontaktuppgifter

Se strax intill

Kommentar

Länk till Teams skickas ut av kursansvarig

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Student, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Mat, Levnadsvanor, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning