Hälsosamma matvanor i vården

  • 2022-03-31

  • 9 - 15.30

  • Solnavägen 1 E, Plan 7 rum Kastanj

Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du kan stödja dina patienter till mer hälsosamma matvanor. Målgruppen är Leg sjuksköterskor och distriktssköterskor, eller andra professioner, som arbetar med att ge råd om hälsosamma matvanor samt är verksamma i primärvården inom Region Stockholm.

Kursdatum och tid

  • 31 mars och 1 april kl. 9:00–15.30 Solnavägen 1 E, Plan 7 rum Kastanj
  • samt 28 april kl. 08.30-12:00 via Teams
  • Anmäl dig senast 18 mars

Innehåll

Föreläsningar, gruppdiskussioner och hemuppgifter.

• Rekommendationer och råd för hälsosamma mat- och dryckesvanor

• Grundläggande näringslära

• Olika matkulturer, Dieter och trender

• Samtalsmetodik

• Regionala vårdprogrammet 2019; ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling

Lärandemål

• Uppmärksamma och bedöma matvanor

• Kunna utföra rådgivande samtal om hälsosamma matvanor utifrån evidensbaserade rekommendationer och råd

• Kunna använda motiverande strategier på ett personcentrerat sätt

Föreläsare

Kursansvariga samt externa föreläsare

Målgrupp

Primärvårdsanställda i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm

Kontaktuppgifter

Se strax intill

Kommentar

Länk till Teams skickas ut av kursansvarig

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Undersköterska, Ämne, Mat, Levnadsvanor, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)