Hälsosamma matvanor

 • 2021-10-13

 • 9 - 15.30

 • Digitalt via Teams

Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du kan stödja dina patienter till mer hälsosamma matvanor. Den vänder sig till sjuksköterskor och distriktssköterskor, eller andra professioner, som arbetar med att ge råd om hälsosamma matvanor samt är verksamma i primärvården inom Region Stockholm.

Kursdatum och tid

 • 13 och 14 oktober kl. 9:00–15.30
 • samt 28 oktober kl. 08.30-12:00
 • Anmäl dig senast 1 oktober

Innehåll

Föreläsningar, gruppdiskussioner och hemuppgifter

 •  Rekommendationer och råd för hälsosamma mat- och dryckesvanor

 • Grundläggande näringslära

 • Olika matkulturer, Vegetarisk/vegankost, Dieter och trender

 • Samtalsmetodik

 • Regionala vårdprogrammet 2019; ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 •  Uppmärksamma och bedöma matvanor

 • Kunna utföra rådgivande samtal om hälsosamma matvanor utifrån evidensbaserade rekommendationer och råd

 • Kunna använda motiverande strategier på ett personcentrerat sätt

Föreläsare

Gunilla Häll, dietist APC
Åsa Nordmark Åkerblom, distriktssköterska APC
Sofia Trygg Lykke, specialistsjuksköterska APC
Liselott Schäfer, adj. professor KI och CES

Målgrupp

Sjuksköterskor och distriktssköterskor, eller andra professioner, som arbetar med att ge råd om hälsosamma matvanor samt är verksamma i primärvården inom Region Stockholm.

Kostnad

Kostnadsfri. I mån av plats finns även möjlighet för hälso-och sjukvårdpersonal utanför primärvården att delta mot särskild kursavgift

Kontaktuppgifter

Se strax intill

Kommentar

Länk till Teams skickas ut av kursansvarig

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Arbetsterapeut, AT-läkare, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, ST-läkare, Student, Undersköterska, Ämne, Mat, Levnadsvanor, Nutrition, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)