Hälsofrämjande dagen 2023, Hjärt- och kärlprevention

  • 2023-10-05

  • 9 - 16

  • Landstingssalen i Landstingshuset Hantverkarg. 45

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) bjuder in till en inspirationsdag om levnadsvanor som hjärt-och kärlprevention. Hur vi i vården kan stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion.

Kursdatum och tid

5 oktober kl. 9-16

Anmäl dig senast 21 september

Innehåll

  • Vikten av hjärt- och kärlprevention.
  • Alkohol - gynnsamt eller skadligt för hjärtat?
  • Tobak och alternativa tobaksprodukter.
  • Stressens påverkan vid hjärt- och kärlsjukdom.
  • Fysisk aktivitet som hjärt- och kärlprevention.
  • Hälsosamma matvanor vid hjärt- och kärlsjukdom.

Föreläsare

Anders Norrman, Specialist i allmänmedicin, APC

Åsa Thurfjell, Specialist i allmänmedicin, doktorand, Sakkunnig Hälsofrämjande arbete i Region Stockholm

Magnus Lundbäck, Kardiolog, Danderyds Sjukhus

Fredrika Norlund, psykolog och forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Matthias Lidin, Specialistsjuksköterska, PhD, Karolinska Institutet

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning  sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Hjärta och kärl, Fysisk aktivitet, Mat, Levnadsvanor, Tobaksprevention, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Riskbruk alkohol