Hälsofrämjande dagen 2021 - Levnadsvanor hos äldre

  • 2021-09-30

  • 9 - 15

  • Digitalt via Teams

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) bjuder in till en digital inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan stödja äldre patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion.

Kursdatum och tid

30 september kl. 9-15

Anmäl dig senast 22 september

Innehåll

  • Fallprevention
  • Vad händer med levnadsvanorna inom kunskapsstyrningen?
  • Alkohol och äldre: hälsofara eller guldkant?
  • Ensamheten och det hälsosamma åldrandet
  • Kost för äldre- hur påverkas behoven när vi åldras?
  • Lönar det sig att sluta använda tobak fast man är äldre?
  • Fysisk aktivitet för äldre

Föreläsare

Ing-Mari Dohrn, leg. fysioterapeut, med.dr, KI
Karin Högstedt, leg. fysioterapeut, master, Nestor FoU-center
Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr, APC 
Pernilla Alencar-Siljehag, distriktssköterska, APC
Sven Andreasson, professor Beroendecentrum
Åsa von Berens dietist, med.dr, Äldrecentrum
Åsa Thurfjell, spec. i allmänmedicin, Spesak Hälsofrämjande arbete, Region Stockholm 

Målgrupp

Alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler 

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Mat, Levnadsvanor, Tobaksprevention, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Riskbruk alkohol