Grundläggande cancervård

  • 2021-11-11

  • 8 - 16.30

  • Digitalt via Teams/Zoom

I höst ges en ny omgång av den uppskattade kursen Grundläggande cancervård där du i primärvården får möjlighet att fortbilda dig om vård och behandling för personer med cancer. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.

Kursdatum och tid

11 nov +18 nov + 25 nov kl. 8-16:30

Innehåll

Kursen omfattar hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Beskriva cancerepidemiologin dvs utbredning, orsaker och förlopp
  • Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar (både akuta och sena) och hur de kan behandlas och lindras
  • Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med t.ex. cancerrehabilitering, primärvård, hemsjukvård, ASIH, kommunal vård- och omsorg och den specialiserade palliativa vården
  • Bedöma patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning

Föreläsare

Akademiskt primärvårdscentrum,Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län bidrar gemensamt med föreläsare inom allmänmedicin, omvårdnad, onkologi, kirurgi, rehabilitering och palliativ vård.

Målgrupp

Följande professioner inom Primärvård och Övriga inom hälso- och sjukvård, Region Stockholm:

Arbetesterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Rehab-koordinator, Sjuksköterska, Specialistläkare - allmänmedicin, Specialistläkare - annat, ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats 1500 kr. Fakturaadress krävs därför vid anmälan.

Kontaktuppgifter

Se strax intill

Arrangörer

  • Akademiskt primärvårdscentrum
  • Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
  • Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Kommentar

Anmälan öppnas 1 juni 2021 på Palliativt kunskapscentrums hemsida 

https://pkc.sll.se/utbildning/aktuella-utbildningar/grundlaggande-cancervard-host-2021/

 

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Cancer, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator