Grundläggande cancervård

  • 2023-11-21

  • 8 - 16.30

  • Digitalt via Teams/Zoom

Välkommen till en fortbildning där du får kunskaper om hela cancerprocessen. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan APC, PKC och RCC och föreläsare och deltagare representerar olika vårdaktörer som är involverade i vård och rehabilitering av cancerberörda.

Medarrangör

Palliativt kunskapscentrum

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Kursdatum och tid

21, 28 november och 6 december kl. 8.00-16.30

Anmäl dig senast 14 november

Innehåll

Kursen kommer att omfatta hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

  • Beskriva cancerepidemiologi d.v.s. utbredning, orsaker och förlopp
  • Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar (både akuta och sena) och hur de kan behandlas och lindras
  • Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med t.ex. cancerrehabilitering, primärvård, hemsjukvård, ASIH, kommunal vård- och omsorg och den specialiserade palliativa vården
  • Bedöma patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning

Målgrupp

Alla hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats 1500 kr. Fakturaadress krävs därför vid anmälan.

Kontaktuppgifter

Se strax intill

Arrangörer

  • Akademiskt primärvårdscentrum
  • Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
  • Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Kommentar

Anmälan sker via PKCs hemsida, se nedan.

 Grundläggande cancervård (regionstockholm.se)

 

 

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Cancer, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)