Grundläggande cancervård

  • 2023-04-11

  • 8 - 16.30

  • Digitalt via Teams/Zoom

Nu kan du som arbetar inom Region Stockholm och kommuner i Stockholms län anmäla dig till kursen grundläggande cancervård. Kursen är uppdelad på tre dagar och är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm.

Kursdatum och tid

11, 18 och 25 april kl. 8.00-16.30

Anmäl dig senast 6 april

Innehåll

Kursen kommer att omfatta hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

För att du ska få intyg på att du deltagit i kursen krävs att du är inloggad på samtliga livesända för- och eftermiddagspass samt att du är aktiv genom att ställa frågor och diskutera med föreläsarna. 

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

  • Beskriva cancerepidemiologi d.v.s. utbredning, orsaker och förlopp
  • Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar (både akuta och sena) och hur de kan behandlas och lindras.
  • Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med t.ex. cancerrehabilitering, primärvård, hemsjukvård, ASIH, kommunal vård- och omsorg och den specialiserade palliativa vården.
  • Bedöma patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning.

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Rehabkoordinator, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Undersköterska

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats 1500 kr. Fakturaadress krävs därför vid anmälan.

Kontaktuppgifter

Se strax intill

Arrangörer

  • Akademiskt primärvårdscentrum
  • Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
  • Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Övrigt

Kursen riktar sig till personal som arbetar inom Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Kommentar

Anmälan sker via PKCs hemsida, se nedan.

 Grundläggande cancervård (regionstockholm.se)

Vid frågor om kursen skicka e-post till

pkc.slso@regionstockholm.se

 

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Cancer, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator