Grundkurs i gynekologi och obstretik

  • 2021-02-15

  • 0 - 23.59

  • Piperska Muren, Stockholm

Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST-läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet.

Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. Kursen ger en bred teoretisk introduktion till olika tillstånd som man kommer att handlägga på kliniken.

Kursdatum och tid

15–17 februari 2021

Föreläsare

Lena Marions m.fl

Målgrupp

ST-läkare

Kostnad

Meddelas senare

Antal platser

50 st

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Kursen ges 2 ggr per år. Anmälan sker ST-forums hemsida i kurskatalogen.

APC, ST-läkare, Annat, AT, ST & BT