Fysisk aktivitet i primärvård

 • 2022-01-27

 • 9 - 10.30

 • Digitalt via Teams

Otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken för ohälsa. Fysisk aktivitet kan användas både preventivt och behandlande. Att förändra ett beteende kan vara svårt men effekten när personen lyckas är oftast mycket god. Fokus under kurstillfället är hur vi i primärvården kan bedöma personers aktivitetsnivå och dokumentera detta samt vilka insatser som kan göras för att stödja en person till ökad aktivitet. Du lär dig även om principer och grundbegrepp inom fysisk aktivitet så att du känner dig trygg i samtalet med personen. Efter kurstillfället ska du som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kunna hålla rådgivande samtal om fysisk aktivitet.

Kursdatum och tid

 • 27/1 kl 9-10:30
 • 18/2 kl 8-9:30
 • 8/3 13-14:30
 • 11/4 kl 10:30-12
 • 12/5 kl 13-14:30
 • 2/6 kl 9-10:30

Innehåll

 • Bedöma och dokumentera fysisk aktivitet
 • Interventioner för att stödja personer till ökad fysisk aktivitet
 • Begrepp och principer inom fysisk aktivitet
 • Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 • Kunna bedöma och dokumentera aktivitetsnivå
 • Kunna redogöra för olika interventioner för att stödja personer till ökad fysisk aktivitet
 • Kunna hålla rådgivande samtal om fysisk aktivitet

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Verksamhetschef

i primärvården, Region Stockholm

Föreläsare

Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare FaR, Akademiskt primärvårdscentrum

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator