Fysisk aktivitet för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  • 2023-09-29

  • 12.30 - 14

  • Digitalt via Teams

Fysisk aktivitet har god effekt på hälsa, kognitiv funktion och ger även minskade symtom för barn med autism eller ADHD. Vid detta tillfälle får du mer kunskap om effekterna av fysisk aktivitet vid autism och ADHD samt redskap för att öka barns fysiska aktivitetsnivå.

Kursdatum och tid

29 september kl. 12:30-14

Anmäl dig senast 15 september

Innehåll

12:30-13:15 Fysisk aktivitet vid autism och ADHD, Lotta Kockum, specialistläkare

13:15-13:40 Fysisk aktivitet på recept, FaR

13:40-13:55 Erfarenhetsutbyte och möjlighet att lära av varandra

13:55-14:00 Avslut och utvärdering

Lärandemål

  • Känna till effekter av fysisk aktivitet vid autism och ADHD
  • Känna till redskap som stöd för beteendeförändring

Föreläsare

Lotta Kockum, vårdutvecklingsledare, specialistläkare, Akademiskt primärvårdscentrum

Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare, Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

All hälso och sjukvårdspersonal

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), FaR – fysisk aktivitet på recept