Frukostseminarium för rehabkoordinatorer om arbetsförmåga

  • 2023-05-26

  • 8.30 - 12

  • Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm

Ett frukostseminarium om arbetsförmåga.

Medarrangör

Centrum För Psykiatriforskning

Kursdatum och tid

26 maj kl. 8:30-12

Anmäl dig senast 20 april

Innehåll

Kan en aktivitetsförmågeutredning underlätta bedömning av arbetsförmåga?

Aktivitetsförmågeutredning är en standardiserad utredningsform som beställs av Försäkringskassan för mer komplexa ärende, när en bredare bedömning av patientens förmågor/oförmågor behövs. Aktivitetsförmågeutredning ger en bredare bild av patientens funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar samt belyser också vad patienten klarar, eller inte klarar av, i vardagslivet. Detta används av Försäkringskassan som underlag för att underlätta bedömning av arbetsförmåga.

Föreläsare: Emanuele Del Giudice, leg. läkare, specialist i psykiatri; arbetar på FMU - Försäkringsmedicinsk utredningsmottagning Nacka Sjukhus samt med utbildningar i försäkringsmedicin på Centrum för Psykiatriforskning

Hur påverkas arbetsförmågan hos personer med depressions- och ångestsjukdom?

Depressions- och ångestsjukdom är vanliga skäl till nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivning. För individer som drabbas så är ”osynligheten” ett stort dilemma, vilket gör det svårt för omgivning att förstå på vilket sätt arbetsförmågan påverkas. Föreläsningen syftar till ökad kunskap och förståelse för hur arbetsförmåga påverkas och därmed underlätta stöd till och samarbete med dessa patienter.

Innehåll: Beskrivningar av hur arbetsförmågan kan påverkas av depression och ångest ur ett teoretiskt och individ perspektiv.

Innehållet utgår från flertal studier med individer, sjukvårdspersonal och chefer.

Föreläsare: Monica Bertilsson, lektor och forskare vid avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.

Kostnad

Kostnadsfri 

Föreläsare

Emanuele Del Giudice, leg. läkare, specialist i psykiatri; arbetar på FMU - Försäkringsmedicinsk utredningsmottagning Nacka Sjukhus samt med utbildningar i försäkringsmedicin på Centrum för Psykiatriforskning

Monica Bertilsson, lektor och forskare vid avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.
Monica har även lång erfarenhet som arbetsterapeut från psykiatrisk öppenvård och rehabilitering åter i arbete för patienter med dessa sjukdomar.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till utbildningen skickas ut av kursansvarig.

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhetsområde, Psyke, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Rehabkoordinator