Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår? INSTÄLLD

  • 2021-06-02

  • 13 - 16.30

  • Plats meddelas senare

En riktad fortbildning i ämnet fotsjukvård för personer med diabetes, till Dig som är distriktssköterska/ diabetessjuksköterska.

Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes. Nationella diabetesregistrets data från 2019 konstateras att endast 79.1 % av Region Stockholm patienter har fått sina fötter undersökta att jämföra med Riket 80,4 %. På vårdcentralerna är det ofta distriktssköterskan som undersöker fötterna och skriver remiss för fotsjukvård. Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder nu en riktad fortbildning i ämnet, till Dig som är distriktssköterska/ diabetessjuksköterska.

Kursdatum och tid

2 juni kl. 13:00–16:30

Innehåll

Föreläsningar varvat med praktiska moment och gruppdiskussioner.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Ha kännedom om NDR resultat av sin enhets måluppfyllelse Fotundersökning
  • Kunna genomföra fotstatus och riktlinjer kring riskgruppering samt en test på om patientens skor är lämpliga
  • Kunna utveckla samarbete mellan ortopedtekniker och primärvården särskilt vid sårbehandling

Föreläsare

  • Ann Lindström, fotterapeut
  • Kaija Seijboldt diabetessjuksköterska
  • Kerstin Hellner Ortopedtekniker CampPRO

Målgrupp

Distriktssköterskor och sjuksköterskor

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmäl dig senast 1 månad före kursstart.Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

 Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

 

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Diabetes - endokrinologi , Enhet: Soma, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning