Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer

  • 2021-10-01

  • 8.30 - 12

  • Digitalt via Teams

Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete, oavsett placering i vården, har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på underliggande diagnoser och andra hinder som försvårar arbetsåtergång.

Kursdatum och tid

1 oktober kl. 8:30-12

Anmäl dig senast 28 september

Innehåll

  • Viktiga byggstenar för en lyckad rehabilitering
  • Psykiatriska diagnoser som försvårar arbetsåtergång
  • Färdighetsbrister och sårbarhetsfaktorer
  • Hur arbetar reko framgångsrikt vid underliggande diagnoser?

Lärandemål

  • Att kunna förklara orsaker som försvårar arbetsåtergång
  • Att kunna vägleda patienter med underliggande diagnoser i sjukskrivningsprocessen
  • Att kunna reflektera kring sin egen och andra professioners roll vid återgång i arbete

Föreläsare

Fredrik Johansson överläkare CAMM
Emanuele del Giudice psykiater CPF
Anna Finnes psykolog APC
Sandra Jannas rehabkoordinator CPF

Målgrupp

Rehabkoordinator

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhet, Enhet: Psyke & Rehab, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator