Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer

  • 2022-05-17

  • 8.30 - 12

  • Digitalt via Teams

Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete, oavsett placering i vården, har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på arbetsmiljö och arbetsåtergång!

Kursdatum och tid

17 maj kl. 8:30-12

Anmäl dig senast 15 maj

Innehåll

Tema: Arbetsmiljö och arbetsåtergång

08:30-08:35 Introduktion och välkommen. Christina Bini och Cecilia Grape APC

08:35-09:35 Arbetsmiljöfaktorer som underlättar respektive försvåra arbetsåtergång. Gun Johansson epidemiolog CAMM

09:35-09:50 Fikapaus

09:50- 10:50 Oklart ännu: Funktionella ledarbeteenden och produktivitet/arbetsmiljö. Tony Ullgren leg psykolog/organisationskonsult Starck & Partner

10:55-11:25 Hållbart arbetsliv över tid - genusmedvetet arbetsmiljöarbete. Annika Vänje universitetslektor/docent Högskolan dalarna

11:30-12:00 Hur aktivitetsbaserade kontor påverkar medarbetares arbetsmiljö, effektivitet och hälsa. Maral Badapour Ph.D. Institutet för stressmedicin Göteborg

Lärandemål

  • Att kunna förstå och beskriva hur olika ledarbeteenden påverkar arbetsmiljön
  • Att kunna vägleda patienter under arbetsåtergång tillbaka mot kontorsarbete
  • Att kunna reflektera kring hur arbetsmiljöfaktorer underlättar eller försvårar arbetsåtergång

Föreläsare

Gun Johansson CAMM

Tony Ullgren Starck & Partner (oklart ännu)

Annika Vänje HD

Maral Badapour ISM

Målgrupp

Rehab-koordinator

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhet, Enhet: Psyke & Rehab, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator