Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer i primärvård

  • 2021-04-20

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete, oavsett placering i vården, har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på långvarig smärta!

Kursdatum och tid

20 april, kl. 13:00–16:30

Innehåll

13:00-13:15 Introduktion och välkommen; Christina Bini och Cecilia Grape APC
13:15-13:45 Smärtfysiologi
13:55-14:25 Smärta och arbetsåtergång
14:25-14:45 Fikapaus
14:45-15:15 Smärtpsykologi
15:20-15:50 Träning och smärta
16:00-16:20 Smärta och hälsa; Cecilia Grape magisteruppsats
16:20-16:30 Avslut

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Kunna förklara begrepp inom långvarig smärta
  • Kunna vägleda patienter med kronisk smärta i sjukskrivningsprocessen
  • Kunna reflektera kring sin egen och andra professioners roll vid återgång i arbete

Arrangör

Kunskapsteam försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

Rehabkoordinatorer

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

OBS: Utbildningen genomförs digitalt. Länk till utbildningen skickas ut av kursledaren. 

Avbokningsregler

 Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Försäkringsmedicin, Enhet: Soma, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator