Fortbildningsdag för primärvårdsdietister om små barn med autism samt barn med motoriska ätsvårigheter

 • 2021-11-17

 • 9 - 15.30

 • Digitalt via Teams

Välkommen till en digital fortbildningsdag om ätsvårigheter hos små barn med autism samt barn med neurologiska sjukdomar och motoriska ätsvårigheter! Akademiskt Primärvårdscentrum erbjuder en fortbildningsdag tillsammans med Autismcenter små barn och Motorik- och träningscenter.

Kursdatum och tid

17 november kl. 9-15:30

Innehåll

 • Autism hos små barn
 • Patientberättelse
 • Matinsatser på Autismcenter små barn, arbetssätt och metoder
 • Hur kan vi samarbeta?
 • Kostbehandling av barn och ungdomar med neurologiska sjukdomar och motoriska ätsvårigheter

Lärandemål

Efter fortbildningsdagen ska deltagaren ha ökad kunskap om:
 • Autism hos små barn med fokus på utmaningar i matsituationen
 • De behandlingsformer som erbjuds små barn med autism samt barn med neurologiska sjukdomar och motoriska ätsvårigheter inom Habilitering och hälsa
 • Hur dietister i primärvården och personal inom Habiltering och hälsa kan samarbeta
 

Föreläsare

Lisa Westfors, leg.logoped, certifierad beteendeanalytiker (BCBA) Metodstödjare, Autismcenter små barn

Marie Karpmyr, leg.dietist, Motorik- och träningscenter Habilitering och Hälsa

Målgrupp

Primärvårdsdietist

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm.  

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Nutrition, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)