Fortbildnings eftermiddag om Hypertoni

  • 2021-05-11

  • 13 - 15.30

  • Digitalt via teams

Digital fortbildnings eftermiddag om Hypertoni.

Kursdatum och tid

11 maj kl. 13-15:30

Innehåll

  • Sjukdomsbild, riskfaktorer och symtom

  • Levnadsvanor

  • Att ta blodtryck på rätt sätt

  • Dokumentation

Lärandemål

Fortbildningseftermiddagen ska ge:

  • Ökad kunskap om hypertoni
  • Förståelse om vikten att ta blodtryck på rätt sätt

Föreläsare

Föreläsare Görel Rasjö Wrååk, Distriktssköterska Tallhöjdens vårdcentral. Vårdutvecklingsledare stroke/förvärvad hjärnskada APC

Målgrupp

Undersköterskor i primärvården

Kostnad

Kostnadsfritt men vid sen avbokn /uteblivet besök debiteras en kostnad på 500 kr

Kommentar

Anmälan till marie.hjerpe@sll.se senast den 7/5

Ytterligare information kan ges av Marie via tfn 08-123 418 53 eller marie.hjerpe@sll.se

 

 

APC, Målgrupp, Undersköterska, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)