Fortbildning Levnadsvanor

  • 2022-09-01

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Välkommen till en fortbildningstorsdag full med information och inspiration till samtalet om Levnadsvanor. Levnadsvaneteamet på Akademiskt primärvårdcentrum som kommer ge er en inblick i det Nationella vårdprogrammet kring mat- och alkoholvanor.

Kursdatum och tid

1 september kl. 13-15

Innehåll

  • Nyheter fysisk aktivitet
  • Mat och Alkoholvanor
  • Samtalet kring levnadsvanor
  • Nationella vårdprogrammet

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska

Föreläsare

Levnadsvaneteamet på Akademiskt primärvårdcentrum

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Levnadsvanor, Verksamhet, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Enhet: Kvalitetsstöd & fortbildning