Försäkringsmedicin, sjukskrivningskunskap och primärvårdsteamet

  • 2022-12-31

  • 0 - 0

  • Boka vi kommer

Sjukskriv med omsorg och fingertoppskänsla. Upplever ni att arbetet med sjukskrivingsärenden är svårt, och kan förbättras? Kunskapsteam försäkringsmedicin erbjuder metod- och kunskapsstöd anpassat efter era behov. I flera steg om så önskas.

Innehåll

  • Grundläggande försäkringsmedicin
  • Sjukskrivningskunskap
  • Sjukskrivning en fråga för hela verksamheten
  • Sjukskrivning vid psykisk ohälsa
  • Att starta ett försäkringsmedicinskt teamarbete

Innehållet anpassas till era behov

Lärandemål

Öka mottagningens försäkringsmedicinska kunskap

Öka kunskapen om alla vårdprofessioners betydelse i sjukskrivningsprocessen

Föreläsare

Åsa Wetterqvist, försäkringsmedicinsk sakkunnig läkare

Lisa Brändström, Arbetsterapeut och rehabkoordinator

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

 

Lisa Brändström

Koordinator ME/CFS
Vårdutvecklingsledare Försäkringsmedicin
Arbetsterapeut

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Försäkringsmedicin, Rehabilitering, Verksamhet, Enhet: Psyke & Rehab, Utbildningskatalog, Typ, Boka-vi-kommer, Rehabkoordinator