Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  • 2023-10-02

  • 8.30 - 16

  • Fysisk

Målet med den här kursen är att du som distriktssköterska ska kunna genomföra en nutritionsbedömning, planera lämplig nutritionsvård, utvärdera åtgärder i samråd med patienten och vid behov förskriva kosttillägg. Kursen ger dig som distriktssköterska rätt att förskriva kosttillägg.

Undernäring är ett vanligt problem bland äldre personer, särskilt bland de med flera diagnoser. Det finns mycket att vinna för den äldre persons hälsa genom att tidigt upptäcka och behandla undernäring.

Kursdatum och tid

Kurs HT

Dag 1:2/10 kl.08.30 - 16.00

Dag 2: 8/11 kl.08.30 - 16.00

Dag 3: 11/12 Självstudier kl.09.00 – 12.00 APC kl.13.00 – 16.00

Anmäl dig senast 11 september

Utbildningsform

Föreläsningar, seminarium, e-lärande, självstudier och gruppdiskussioner.
Kursen omfattar 3 dagar med cirka 4–6 veckor mellan kursdagarna. Två studieuppgifter genomförs mellan kursdagarna. Efter genomgången kurs erhålls kursbevis.

Lärandemål

  • Uppmärksamma och bedöma risk för undernäring och näringsrelaterade symtom hos äldre personer
  •  Planera, genomföra och följa upp nutritionsvård för individuella behov av mat och näring och förskriva kosttillägg ”rätt”
  • Särskilja patienters behov av nutritionsvård i tidiga och sena palliativa
    sjukdomsskeden

Målgrupp

Distriktssköterskor inom Region Stockholms primärvård.
(specialistsjuksköterskeexamen, inriktning mot distriktssköterska).

Kostnad

3 600 kr exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Anmälan till kurs med start 2/10

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Ämne, Nutrition, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning