Föra samtal om våld. Att bemöta våldsutsatta patienter i psykosocial behandling

  • 2024-09-17

  • 9 - 12

  • Solnavägen 1 E Torsplan plan 4 lokal Lomme

Vill du öka dina kunskaper i bemötandet av våldsutsatta patienter i psykosocial behandling? I samverkan med Akutmottagning för våldtagna på SÖS erbjuder enheten Våld i nära relationer fortbildning kring psykosocialt omhändertagande av våldsutsatta patienter.

Kursdatum och tid

17 september kl. 9-12 anmäl dig senast 6 september

eller

19 november kl. 13-16 anmäl dig senast 11 november

Välj datum i anmälningsformuläret

Innehåll

Utbildningen bygger på två delar.

1) Integrering av våldskunskap i behandlande samtal med patienter som lever med pågående våld i en nära relation. Här presenteras ett psykoedukativt stödmaterial med tillhörande patientmaterial som underlag.

2) Akut psykosocialt omhändertagande av patienter som utsatts för sexuellt våld oavsett relation till förövaren.

Lärandemål

• Få fördjupad kunskap om psykiskt våld i nära relationer och kopplingen till psykisk ohälsa.

• Få kunskap om teman för psykoedukation och reflektion med patienter utsatta för våld i nära relation.

• Erhålla praktisk kunskap att arbeta med skuld, skam och normalisering hos våldsutsatta, vilket kan underlätta för patienter att lämna en våldsam relation och/eller ta till sig annan behandling.

• Känna till vanliga reaktioner vid sexuellt våld.

• Kunna göra en bedömning och insats vid krisstöd efter våldtäkt.

• Få kunskap om vanliga teman som patienter efter sexuellt våld kan behöva tala om.

Föreläsare

Karin Tegnerud, leg hälso- och sjukvårdskurator, koordinator enheten Våld i nära relationer, APC

Ylva Elvin-Nowak, leg psykoterapeut, enhetschef enheten Våld i nära relationer, APC

Anna Tell, leg hälso- och sjukvårdskurator, Akutmottagning för våldtagna, SÖS.

Målgrupp

De personalkategorier som utbildningen lämpar sig för är leg. psykoterapeut, leg psykolog och leg hälso- och sjukvårdskurator.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Uppge vårdgivare för din arbetsplats*
Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Kurator, Psykolog, Annan, Ämne, Våld i nära relationer, Våld i nära relationer , Utbildningskatalog, Fysisk utbildning