FaRs dag tema FYSS 2021

  • 2021-11-09

  • 9 - 15.30

  • Digitalt via Teams

FaRs dag med tema FYSS 2021 ger en översikt och kunskap om det senaste i forskningen kring fysisk aktivitet i behandling och prevention vid KOL, diabetes typ 2, hypertoni och depression samt ångest. Dagen ger även kunskap om att bedöma och utvärdera fysisk aktivitet samt att hitta aktiviteter. Blanketter och stödmaterial för FaR presenteras.

Kursdatum och tid

9 november kl. 9-15:30

Anmäl dig senast 7 november

Innehåll

9:00-9:15 Välkommen!

9:15-9:50 Nyheter i FYSS2021 och Varför ska jag utvärdera fysisk aktivitet? Maria Hagströmer, Professor, leg sjukgymnast. KI och Akademiskt primärvårdscentrum

9:50-10:00 Paus

10:00-10:30 Fysisk aktivitet vid depression och ångestsyndrom. Eva Andersson, docent, leg läkare, idrottslärare, Gymnastik och idrottshögskolan.

10:30-10:45 Stockholms FaR-ledarnätverk. Ingbritt Ekman, samordnare, Akademiskt primärvårdscentrum. 10:45-10:55 Rörelsepaus 10:55-11:00 Paus

11:00-11:30 Fysisk aktivitet vid KOL. Margareta Emtner, professor, leg sjukgymnast, Uppsala universitet.

11:30-12:00 Fysisk aktivitet vid diabetes typ 2. Åsa Tornberg, docent, leg sjukgymnast, Lunds universitet

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:40 Att välja aktivitet: egenaktiviteter och att söka inom Stockholms FaR-ledarnätverk. Cecilia Berg och Ingbritt Ekman, Akademiskt primärvårdscentrum.

13:40-13:50 Lotsmottagningen på GIH. Sara Petersson, hälsopedagog. Cassandra Spoonberg, hälsopedagog. Gymnastik och idrottshögskolan. 13:50- 14:00 Rörelsepaus

14:00-14:30 Fysisk aktivitet och FaR som behandlingsmetod för patienter med hypertoni. Stefan Lundqvist, Leg fysioterapeut, Med Dr, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, VGR.

14:30-14:45 Paus

14:45-15:15 Blanketter och material för FaR. Cecilia Berg, MSc, leg fysioterapeut, Akademiskt primärvårdscentrum.

15:15-15:30 Avslut och sammanfattning

Lärandemål

  • Kunskap om fysisk aktivitet i behandling och prevention vid KOL, diabetes typ 2, Depression/ångest samt hypertoni
  • Känna till vikten av att bedöma och utvärdera fysisk aktivitet

Föreläsare

Maria Hagströmer, Professor, leg sjukgymnast. KI och Akademiskt primärvårdscentrum

Eva Andersson, docent, leg läkare, idrottslärare, Gymnastik och idrottshögskolan. Margareta Emtner, professor, leg sjukgymnast, Uppsala universitet.

Åsa Tornberg, docent, leg sjukgymnast, Lunds universitet

Sara Petersson, hälsopedagog.

Cassandra Spoonberg, hälsopedagog. Gymnastik och idrottshögskolan.

Stefan Lundqvist, Leg fysioterapeut, Med Dr, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, VGR.

Ingbritt Ekman, samordnare, Akademiskt primärvårdscentrum.

Moderator: Cecilia Berg, MSc, leg fysioterapeut, koordinator kunskapsteam FaR Akademiskt primärvårdscentrum.

Målgrupp

All personal inom hälso- och sjukvård i Stockholms län

Kostnad

Kostnadsfri

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av ansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler 

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Astma och KOL, Diabetes - endokrinologi , Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Psykisk hälsa, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)