FaRs dag 2022, tema: Förebygga hjärt-kärlsjukdom

 • 2022-12-07

 • 9 - 12

 • Digitalt via Teams

En förmiddag som ger inspiration och kunskap i hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Det senaste gällande effekt och dosering, val av aktivitet samt hur FaR-metoden kan användas. Kliniskt exempel ur en distriktsjuksköterskas perspektiv.

Kursdatum och tid

7 december kl. 9-12

Anmäl dig senast 29 november

Innehåll

 • Fysisk aktivitet- finns det en lagom dos? Mats Börjesson
 • FaR-metoden, Cecilia Berg
 • FaR som hjärt-kärlprevention ur distriktsjuksköterskans perspektiv, Charlotte Ivarsson
 • Stockholms FaR-ledarnätverk, Ingbritt Ekman

Lärandemål

 • Inspiration och kunskap gällande fysisk aktivitet för att förebygga hjärt-kärl-sjukdom

Föreläsare

 •  Mats Börjesson professor, överläkare vid Sahlgrenska Akademin och Östra Sjukhuset
 • Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare Akademiskt primärvårdscentrum
 • Charlotte Ivarsson, koordinator kunskapsteam hjärta-kärl Akademiskt primärvårdscentrum, distriktssköterska
 • Ingbritt Ekman samordnare Stockholms FaR-ledarnätverk Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

Hälso- och sjukvårds anställda

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Administratör, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Handledare, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Student, Undersköterska, Verksamhetschef, Annan, Ämne, Hjärta och kärl, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator , FaR – fysisk aktivitet på recept