FaR ur ett barnmorskeperspektiv

 • 2022-11-17

 • 8.30 - 16

 • Digitalt via Teams

Fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa, såväl under graviditet som annars. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod för att stötta patienter till ökad fysisk aktivitet. Nu håller vi en kurs i FaR som är speciellt gjord för barnmorskor.

Kursdatum och tid

17 november kl. 8:30–16:00 

Innehåll

 • Begrepp och definitioner
 • Fysisk aktivitet för gravida
 • Rekommendationer och bedömning av aktivitetsnivå
 • FYSSboken som stöd och genomgång av FaRmetoden
 • Praktiska övningar och teori varvas
 • m.m.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 • Kunna använda metoden FaR
 • Kunna resonera kring, för gravida, specifika faktorer rörande fysisk aktivitet
 • Känna till FYSS
 • Kunna navigera webbsidan FaRledare.se

Målgrupp

Barnmorskor

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentarer

Länk till utbildningen skickas ut av kursansvarig

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Annan, Ämne, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)