FaR-ledarkurs för friskvården

 • 2021-05-05

 • 9 - 16

 • Digitalt via Teams

Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig!

Kursdatum och tid

5 maj, kl. 9–16

OBS: Kursen anordnas också:

Innehåll

 • Fysisk aktivitets betydelse för hälsan
 • Förändringsprocesser
 • FaR metoden
 • Praktiska övningar
 • Kommunikation, motivation, bemötande
 • Stockholms FaR-ledarnätverk

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet
 • Förstå vikten av bemötande och intensitetsnivå
 • Lotsa till lämplig aktivitet med hjälp av receptet

Målgrupp

Utbildade och verksamma ledare/instruktörer med färdighet inom fysisk aktivitet. Mottagare (föreningskanslist, receptionist eller motsvarande) av personer som fått ett FaR.

Deltagarens organisation ska vara FaR-certifierad eller anmäld till kommande certifiering.

Kostnad

Kostnadsfri

Dokumentation ingår

Plats

Digitalt via Teams

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningskostnad: 600 kr exklusive moms. Debiteras om avbokning sker senare än 29/4 och ej kan styrkas med läkarintyg.

 

APC, Alla, Annan, Fysisk aktivitet, Konsultation, Levnadsvanor, Enhet: Levnadsvanor, Fysisk utbildning