FaR-introduktion

 • 2021-04-19

 • 13 - 14.30

 • Digitalt via Teams

En tidseffektiv digital introduktion i FaR-metoden. Perfekt för nya medarbetare eller nyfikna som vill veta mer. Interprofessionell utbildning lämplig för all legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal samt för enhetschefer/verksamhetschefer som vill få ökad kunskap och förståelse för det lokala arbetet med FaR. Det senaste inom FaR-arbetet i Stockholm presenteras samtidigt som FaR-metoden inklusive blanketter gås igenom.

Kursdatum och tid

19/4, kl. 13–14:30

 • OBS! Kursen anordnas också:
 • 12/5, kl.9-10:30
 • 4/6, kl.13-14:30
 • 26/8 kl. 9-10:30
 • 24/9 kl.13-14:30
 • 19/10 kl. 13-14:30
 • 8/11 kl. 10:30-12
 • 8/12 kl.13-14:30

Innehåll

 • Bedömning av aktivitetsnivå
 • Journalföring och aktuella KVÅ-koder
 • FaR-metoden
 • Aktiviteter och Stockholms FaR-ledarnätverk
 • Blanketter och stödmaterial

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 • Kunna räkna aktivitetsminuter
 • Känna till vikten av utvärdering
 • Kunna söka aktiviteter inom Stockholms FaR-ledarnätverk
 • Använda FaR-metoden i kliniskt arbete

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm.

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Verksamhet, Utbildningskatalog