FaR-fördjupning för barnmorskor

  • 2021-11-22

  • 8 - 12

  • Digitalt via Teams

En halvdags fördjupningsutbildning och uppföljning för dig som gått kursen FaR ur ett barnmorskeperspektiv. Välkommen med frågor, tankar och funderingar. Kursen har fokus på verktyg vi kan använda i det rådgivande samtalet och hur vi stöttar till fortsatt fysisk aktivitet när patienten väl börjat.

Kursdatum och tid

22 november kl. 8-12

Innehåll

8:00-9:00 Intro och kort summering av föregående kurs
9:00-9:30 Samtal om medhavda patientfall
9:30-10:00 Genomgång av patientfall, utbyte av erfarenheter
10:00-10:20 Paus
10:20-11:00 Rådgivande samtal med verktyg
11:00-11:25 Att välja aktiviteter
11:25-11:50 Uppföljning och utvärdering
11:50-12:00 Avslut

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Känna till vanliga risker till återfall i otillräcklig fysisk aktivitet
  • Kunna föreslå strategier vid olika vanligt förekommande risker för återfall
  • Kunna hantera konkreta redskap i det rådgivande samtalet för att stärka patientens motivation till fysisk aktivitet samt för att förbättra följsamhet till ordination
  • Kunna diskutera lokala förutsättningar för att använda FaRmetoden

Föreläsare

Cecilia Berg, Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

Barnmorskor som gått kursen ”FaR ur ett barnmorskeperspektiv”

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm.  

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Ämne, Fysisk aktivitet, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)