FaR-certifiering aktivitetsarrangörer

 • 2022-10-21

 • 13 - 16

 • Digitalt via Teams

Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR.

I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs inom Region Stockholm, medför det att fler förskrivare och personer med ett FaR, besöker www.FaRledare.se för att finna information om aktivitetsutbudet. Därför blir rollen som aktivitetsarrangör allt viktigare.

Kursdatum och tid

21 oktober kl. 13-16 (anmäl dig senast 14/10)

9 december kl. 13-16 (anmäl dig senast 1/12)

Innehåll

 • Genomgång av FYSS, FaR
 • Arrangörsrollen
 • www.FaRledare.se
 • Marknadsföring och lokal samverkan
 • Stockholms FaR-ledarnätverk

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • I dialog med organisationens FaR-ledare, ta ansvar för att lotsa personer med ett FaR till lämplig aktivitet.
 • Vara medveten om de krav som ställs och de möjligheter som finns, i rollen som aktivitetsarrangör.
 • Avsätta tid och resurser för att se över marknadsföring och lokal samverkan.

Målgrupp

Verksamhetsansvarig och ansvarig kontaktperson för FaR

Kostnad

Kostnadsfri för idrottsföreningar som är anslutna till RF, 500 kr exklusive moms för övriga. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Alla, Annan, Fysisk aktivitet, Konsultation, Levnadsvanor, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Digital utbildning (Teams/Zoom), FaR – fysisk aktivitet på recept