FaR-certifiering aktivitetsarrangörer

 • 2021-10-22

 • 13 - 16

 • Digitalt via Teams

Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR!

I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs inom Region Stockholm, medför det att fler förskrivare och personer med ett FaR, besöker www.FaRledare.se för att finna information om aktivitetsutbudet. Därför blir rollen som aktivitetsarrangör allt viktigare.

Kursdatum och tid

22 oktober kl. 13–16

Innehåll

 • Genomgång av FYSS, FaR
 • Arrangörsrollen
 • www.FaRledare.se
 • Marknadsföring och lokal samverkan
 • Stockholms FaR-ledarnätverk

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • I dialog med organisationens FaR-ledare, ta ansvar för att lotsa personer med ett FaR till lämplig aktivitet.
 • Vara medveten om de krav som ställs och de möjligheter som finns, i rollen som aktivitetsarrangör.
 • Avsätta tid och resurser för att se över marknadsföring och lokal samverkan.

Målgrupp

Verksamhetsansvarig och ansvarig kontaktperson för FaR

Kostnad

Kostnadsfri för idrottsföreningar som är anslutna till RF, 500 kr exklusive moms för övriga. Fika ingår.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningskostnad: 300 kr exklusive moms. Debiteras om avbokning sker senare än 15/10 och ej kan styrkas med läkarintyg.

APC, Alla, Annan, Fysisk aktivitet, Konsultation, Levnadsvanor, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Digital utbildning (Teams/Zoom)