Familjestödsprogram vid ohälsosamma levnadsvanor hos barn 6-12 år

  • 2021-11-17

  • 9 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till två inspirerande dagar med fokus på hur man kan stötta familjer med barn 6-12 år med ohälsosamma levnadsvanor.

Den här kursen vänder sig till Husläkarmottagningar som vill utveckla sin kompetens och förmåga att stötta familjer med barn som har ohälsosamma levnadsvanor i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Vi välkomnar också Elevhälsan i syfte att öka samarbetet mellan Husläkarmottagningar och elevhälsan.

Vi kommer att presentera riktlinjer, vårdprogram, forskning, förhållningssätt och metoder och ger också plats för planering och nätverkande mellan husläkarmottagning och elevhälsa. Det är därför önskvärt att representanter från Husläkarmottagning och närliggande skolas elevhälsa går utbildningen samtidigt. Så ta tillfället i akt och kontakta en eventuell framtida samarbetspartner på skola/husläkarmottagning och rusta er för att arbeta med barns levnadsvanor genom att gå den här kursen tillsammans!

Det går också bra att gå kursen utan tilltänkt samverkanspartner.

Kursdatum och tid

17-18 november preliminärt kl. 9-16
Anmäl dig senast 3 november

Innehåll

  • Program Föreläsningar och workshops under två heldagar

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Kunna använda ett personcentrerat förhållningssätt med familjeperspektiv i mötet med barn och vårdnadshavare

  • Tillämpa Socialstyrelsens riktlinjer från 2018 för barn 6-12 år med ohälsosamma levnadsvanor

  • Känna till metoden FaR för barn

Målgrupp

Alla yrkesgrupper på Husläkarmottagning och inom Elevhälsan

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk skickas ut en vecka innan träffen

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Levnadsvanor, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)