Fallseminarium för studenter på VFU i primärvården (interprofessionellt)

  • 2021-03-10

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams/Zoom

På detta fallseminarium samlas studenter med olika professioner för att diskutera ett autentiskt patientfall. Studenterna blir stärkta i sin egen profession samtidigt som de får lära sig vad andra professioner kan göra. Detta tillfälle är ett unikt tillfälle för interprofessionellt lärande i primärvården.

Innehåll

Vi utgår ifrån tavelmodellen.

Ansvariga AKor:

  • Peter Lindberg, leg. fysioterapeut
  • Jacek Kazcynski, dsk. läkare, specialist allmänmedicin

Lärandemål

  • Att få ökad förståelse för andra professioners arbete om aktuellt patientfall.
  • Att utveckla sin kompetens och förhållningssätt till teamarbete och kommunikationer över professionsgränserna.

Målgrupp

Studenter

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Anmälan sker till peter.lindberg@aleris.se senast dagen före.

APC, Student, Hjärta och kärl, Infektion , Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Nutrition, Psykisk hälsa, Rehabilitering, Rörelseorganen, Smärta, AVC Huddinge-Flemingsberg, Digital utbildning (Teams/Zoom), Case-seminarium, Sömn