Etik, mångfald och jämlikhet delmål a2

  • 2021-03-24

  • 0 - 23.59

  • Digitalt

Då du har gått denna kurs kommer du att ha uppfyllt Socialstyrelsens målbeskrivning för läkarnas specialisttjänstgöring 2015: Delmål a2 Etik, mångfald och jämlikhet.

Kursdatum och tid

24–26 mars 2021

Innehåll

Då du har gått denna kurs kommer du att ha uppfyllt Socialstyrelsens målbeskrivning för läkarnas specialisttjänstgöring 2015: Delmål a2 Etik, mångfald och jämlikhet.

Lärandemål

Den specialistkompetenta läkaren ska:

  1. Uppvisa kunskap om innebörd av medicin-etiska principer.
  2. Kunna identifiera etiska problem och analysera dessa på ett strukturerat sätt.
  3. Kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet.
  4. Kunna bemöta människor som individer och med respekt oberoende av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Föreläsare

Solvig Ekblad, Erica Rothlind m.fl.

Målgrupp

ST-läkare

Kostnad

6 500 kr

Kontaktuppgifter

Solvig Ekblad, Erica Rothlind

Kommentar

Se kurskatalogen på ST-forums hemsida, där även anmälan sker.

APC, ST-läkare, Annat, Enhet: AT/ST, Digital utbildning (Teams/Zoom)