Digital ”Workshop” för kvalitetsarbeten inom Osteoporos

 • 2023-04-19

 • 14 - 16

 • Digitalt via Teams

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, arrangerar en ”workshop” för er som gör kvalitets- och förbättringsarbete inom området osteoporos. Välkommen att ta del av tips och idéer från Hans Ranch Lundin, specialist i allmänmedicin/Med Dr och Anna Ugarph Morawski, specialist i allmänmedicin/Med Dr

Kursdatum och tid

19 april kl. 14-16

Anmäl dig senast 12 april

Innehåll

 • Utredning
 • Diagnostik
 • Behandling
 • Uppföljning

Lärandemål

 • analysera och värdera symptom och sjukdomsförlopp
 • ta en anamnes som är relevant vid frågeställning osteoporos
 • analysera och värdera val av diagnostiska metoder och behandlingar avseende osteoporos
 • analysera skillnader i sjukdomsmanifestationer och behandling beroende av ålder, kön och njurfunktion
 • värdera sjukdomsbilder samt självständigt kunna sätta in och genomföra behandling och uppföljning vid osteoporos
 • analysera och värdera risker för uppkomst av fraktur hos en enskild individ och kunna initiera preventiva åtgärder
 • strukturerat dokumentera anamnes och status i en journal anpassat till frågeställning och situation

Föreläsare

Hans Ranch Lundin, specialist i allmänmedicin / Med Dr

Anna Ugarph Morawski, specialist i allmänmedicin / Med Dr

Målgrupp

Alla professioner i primärvården i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Benskörhet, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)