Digital workshop för förbättringsarbeten inom området äldre personers hälsa

  • 2023-04-20

  • 14 - 15.30

  • Digitalt via Teams

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, arrangerar en workshop för er som gör kvalitets- och förbättringsarbete inom området äldre personers hälsa

Kursdatum och tid

20 april kl. 14-15:30

Anmäl dig senast 17 april

Innehåll

  • Ni får möjlighet att ställa frågor till oss i kunskapsteam Äldre personers hälsa och Kunskapsteam Läkemedel
  • Ni får även möjlighet att utbyta idéer och tankar med andra mottagningar som gör sitt förbättringsarbete inom samma område

Föreläsare

Kunskapsteam Äldre personers hälsa och kunskapsteam Läkemedel

Målgrupp

Alla professioner i primärvården i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)