Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2 (FULLBOKAD)

  • 2021-10-20

  • 9 - 16

  • Digitalt via Teams

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och behandling, diabetiska fotsår, hudsjukdomar, ortopedtekniska hjälpmedel och avslutar med patientbeskrivningar samt diskussion kring kvalitetssäkring av fotsjukvården.

Kursdatum och tid

20-21 oktober kl. 9-16

Innehåll

• Diabetessjukdomen.
• Fotkomplikationer.
• Biomekanik och ortopedtekniska hjälpmedel.
• Fotterapeuten i vårdkedjan

Lärandemål

  • Sammanfatta diabetessjukdomen ur ett djupare perspektiv
  • Förstå principen med ankel/armindex
  • Upptäcka och förklara fotkomplikationer för patienter såsom neuropati, angiopati, smärta och hudsjukdomar
  • Argumentera för patienten behovet av ortopedtekniska hjälpmedel
  • Identifiera fotterapeutens roll i vårdkedja

Kostnad

1 700 kr, exklusive moms (Gäller deltagare från Stockholms län, övriga deltagare 2 900 kr)

Kontaktuppgifter

Ann Lindström, e-post ann.lindström tfn: 0739-24 50 90

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före
kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras
hela kursavgiften. För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se

 

APC, Fotterapeut, Diabetes - endokrinologi , Utbildningskatalog