Diabetes och stroke – samarbete för ett personcentrerat omhändertagande

  • 2024-03-13

  • 8.30 - 16.30

  • Solnavägen 1E . Plan 4. Lokal Vattenklöver

Att identifiera och underlätta ett personcentrerat omhändertagande vid diabetes och stroke i primärvården är viktigt för en god och säker vård. Det behövs en bred kompetens hos personal som kommer i kontakt med multisjuka patienter, en samverkan mellan REHAB och vårdcentralen ökar förutsättningarna.

Kursdatum och tid

13 mars kl. 8:30-16:30

Anmäl dig senast 13 februari

Innehåll

  • Fokus för dagen är fortbildning och förbättringsarbete - ett teamsamarbete mellan vårdcentraler och primärvårdsrehabilitering
  • Föreläsningar, patientfall, diskussioner och samverkan

Lärandemål

Efter fortbildningsdagen ska deltagarna kunna:

  • identifiera patienter med diabetes och stroke
  • ha kännedom om konsekvenser efter stroke
  • ha kännedom om Post-Stroke Checklistan och uppföljning enligt nationella riktlinjer
  • påbörja samarbete Vårdcentral/ Primärvårdsrehabilitering

Föreläsare

Kunskapsteam: Endokrina sjukdomar och Nervsystemets sjukdomar och smärta

Målgrupp

AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler 

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Rehabilitering, Stroke - förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning