Diabetes och stroke – samarbete för ett personcentrerat omhändertagande

  • 2023-02-23

  • 8.30 - 16.30

  • Torsplan, Solnavägen 1E, Lokal:Vattenklöver

Det behövs många gånger en breddad kompetens hos personal inom primärvård som kommer i kontakt med multisjuka patienter. Vårdcentraler i Region Stockholm har en låg detektionsgrad avseende stroke jämfört med riket. APC erbjuder nu en gemensam fortbildning om samsjuklighet och samverkan.

Kursdatum och tid

23 februari kl. 8:30-16:30

Anmäl dig senast 13 februari

Innehåll

Att leva med diabetes och stroke och dess konsekvenser gör att flera olika aspekter ska vägas samman. Fokus för dagen är fortbildning och förbättringsarbete - ett teamsamarbete mellan vårdcentraler och primärvårdsrehabilitering. Föreläsningar, patientfall, diskussioner och samverkan.

Lärandemål

Efter fortbildningsdagen ska deltagarna kunna:

  • identifiera patienter med diabetes och stroke
  • ha kännedom om konsekvenser efter stroke
  • ha kännedom om Post-Stroke Checklistan ett verktyg för uppföljning av patienter med stroke
  • påbörja samarbete Vårdcentral/ Primärvårdsrehabilitering

Föreläsare

Kunskapsteam: Endokrina sjukdomar och Neurologiska sjukdomar och smärta

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Inför fortbildningen ser vi det som fördel om ni redan innan har kontaktat närliggande Vårdcentral/Primärvårdsrehabiliteringsenhet. Ytterligare information kan ges av Kaija Seijboldt kaija.seijboldt@regionstockholm.se eller Carmen Wärlinge carmen.warlinge@regionstockholm.se

Avbokningsregler 

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Hjärta och kärl, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Rehabilitering, Rörelseorganen, Stroke - förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning