Diabetes i primärvården

 • 2021-10-25

 • 8.30 - 16

 • Lustikulla Konferens

Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i 40 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrerat bemötande och organisation av diabetesmottagning.

Du som diabetesansvarig sjuksköterska kan vidarebefordra inbjudan till dina kollegor som är intresserade. I kursen ingår ett erbjudande om uppföljande stöd på vårdcentralen tre månader efter avslutad kurs.

Kursdatum och tid

25-26 oktober + 6-7 december kl. 8:30–16:00

Innehåll

 • Diabetessjukdomen, behandling och komplikationer
 • Mat och diabetes
 • Pedagogik/patientutbildning
 • Organisation av diabetesmottagning
 • Diabetes ur ett kulturellt perspektiv
 • Äldre med diabetes
 • Rond med patientbeskrivningar

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Förklara diabetessjukdomen, orsaker, diagnoskriterier, behandling och komplikationer
 • Planera patientutbildning utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
 • Visa hur man initierar kvalitetsarbete inom diabetesvården på arbetsplatsen

Föreläsare

Diabetessjuksköterskor Kaija Seijboldt och Marina Stenbäck, MSc, på APC

Anna Ugarph Morawski Spec. i allmänmedicin samt externa föreläsare

Målgrupp

Distriktssköterska, Specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska i primärvården, Region Stockholm

Kostnad

4 800 kr, exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmäl dig senast en månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning