Diabetes i primärvården 7,5 hp, VT 2024

 • 2024-02-12

 • 8 - 16

 • Februari och april påTorsplan plan 4, Solnavägen 1E, Stockholm. Mars, digitalt Canvas i mars

Är du sjuksköterska/distriktssköterska som har ansvar för patienter med diabetes i primärvården, då passar denna kurs dig. Kursen ges av diabetesteamet: läkare, sjuksköterskor, dietist, fotterapeut.

Syfte

Kursens syfte är att stärka dig i din yrkesroll och ge dig nya perspektiv med fokus på kvalitet i varje möte med diabetespatienten.

Kursupplägg

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfalldiskussioner i grupp och hemuppgifter.

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt i form av hemexamination som bygger på att förvärvade kunskaper används den egna kliniska verksamheten. Dessa arbeten diskuteras sedan i grupp så att examinationen blir en integrerad kunskapskontroll och inlärningstillfäll.

Närvaron är obligatorisk. Vid frånvaro kommer kompletteringsuppgifter att delas ut. Engelsk litteratur förekommer.

Kursinnehåll

 •  Etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och epidemiologi vid typ 1 och typ 2 diabetes
 • Behandlingsmål, behandlingsformer och behandlingsprinciper vid typ 2 diabetes
 •  Sjuksköterskans/distriktssköterskas ansvarsområden
 • Omvårdnad (omvårdnadsprocess), patientutbildning (individuellt och grupper),egenvård och pedagogik
 • Diabetesrelaterade komplikationer, utredning, behandling och förebyggande
 •  Etnicitet
 •  Äldre och diabetes
 •  Organisation; vårdprogram, nationella diabetesregistret och dokumentation
 • Psykosociala aspekter

Tid och plats

Kursdagar är 12-15/2 (15/2 studiedag), 18-20/3 (20/3 studiedag) 22-26/4 (25-26/4 studiedag) 2024.

Plats: Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, plan 4 Stockholm i februari och april. Digitalt Canvas i mars.

Kursen arrangeras om 4+3+5 dagar vilket ger deltagarna möjlighet att använda sina kunskaper i praktiken och tid för reflektion.

Ansvarig institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Kunskapsteamet Endokrina sjukdomar erbjuder kontinuerligt stöd och uppföljning på den egna arbetsplatsen efter avslutad kurs (gäller endast SLL-anställda).

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Pris

13 000 SEK för anställda inom Region Stockholm och 17 000 SEK exkl moms för övriga.

Mer information

Anmälan senast 2023-12-18 på 

www.ki.se/uppdragsutbildning

 

Frågor besvaras av:

Nouha Saleh Stattin, kursansvarig E-post: nouha.saleh-stattin@regionstockholm.se Tel: 073-0510638

eller

Ulla Finati projektkoordinator, KI Uppdragsutbildning E-post: ulla.finati@ki.se Tel: 08-524 838 91

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning , Poäng/uppdragsutbildning