Diabetes i primärvården 7,5 hp, VT 2022

 • 2022-02-07

 • 0 - 0

 • Digitalt via Canvas och Zoom eller på plats. Meddelas senare.

Är du sjuksköterska/distriktssköterska som har ansvar för patienter med diabetes i primärvården, då passar denna kurs dig. Kursen ges av diabetesteamet: läkare, sjuksköterskor, dietist, fotterapeut.

Syfte

Kursens syfte är att stärka dig i din yrkesroll och ge dig nya perspektiv med fokus på kvalitet i varje möte med diabetespatienten.

Kursupplägg

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfalldiskussioner i grupp och hemuppgifter.

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt i form av hemexamination som bygger på att förvärvade kunskaper används den egna kliniska verksamheten. Dessa arbeten diskuteras sedan i grupp så att examinationen blir en integrerad kunskapskontroll och inlärningstillfäll.

Närvaron är obligatorisk. Vid frånvaro kommer kompletteringsuppgifter att delas ut. Engelsk litteratur förekommer.

Kursinnehåll

 •  Etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och epidemiologi vid typ 1 och typ 2 diabetes
 • Behandlingsmål, behandlingsformer och  behandlingsprinciper vid typ 2 diabetes
 • Sjuksköterskans/distriktssköterskas ansvarsområden
 • Omvårdnad (omvårdnadsprocess),patientutbildning (individuellt och grupper),egenvård och pedagogik
 •  Diabetesrelaterade komplikationer, utredning,behandling och förebyggande
 • Etnicitet
 • Äldre och diabetes
 • Organisation; vårdprogram, nationella diabetesregistret och dokumentation
 • Psykosociala aspekter

Tid och plats

Kursdagar är 7-10/2 (10/2 studiedag), 7-9/3 (9/3 studiedag) 4-8/4 (7-8/4 studiedagar) 2022.

Plats: Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm, eller digitalt via Canvas och Zoom. Meddelas senare

Kursen arrangeras om om 4+3+5 dagar vilket ger deltagarna möjlighet att använda sina kunskaper i praktiken och tid för reflektion.

Ansvarig institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Kunskapsteamet Diabetes(LUCD) erbjuder kontinuerligt stöd och uppföljning på den egna arbetsplatsen efter avslutad kurs (gäller endast SLL-anställda).

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Pris

13 000 SEK för anställda inom Region Stockholm och 17 000 SEK exkl moms för övriga. 

Mer information 

Anmälan senast 2021-12-19 på www.ki.se/uppdragsutbildning

Frågor besvaras av:

Nouha Saleh Stattin, kursansvarig E-post: nouha.saleh-stattin@sll.se
Tel: 073-0510638

eller

Ulla Finati projektkoordinator, KI Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 838 91

APC, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Poäng/uppdragsutbildning