Det är väl bara att göra, eller? Hur stödjer du patienter inom psykiatrin till ökad fysisk aktivitet?

  • 2023-12-20

  • 8.30 - 10

  • Digitalt via Teams

Nej, det är inte bara att göra. Patienter inom psykiatrin behöver ofta extra stöd, ibland mycket extra stöd för att komma igång med fysisk aktivitet utanför sjukvården. Detta tillfälle ger kunskap om hur FaR-metoden kan användas för patienter inom psykiatrin.

Kursdatum och tid

20 december kl. 8:30-10

Anmäl dig senast 29 november

Innehåll

  • Fysisk aktivitet vid psykisk sjukdom
  • FaR-metoden inom psykiatrin
  • Diskussion och erfarenhetsutbyte

Lärandemål

  • Känna till hälsoeffekter av fysisk aktivitet
  • Känna till FaR-metodens delar
  • Känna till hur FaR kan användas till målgruppen

Föreläsare

Jenny Swahn, sjukgymnast Fokushuset och vårdutvecklingsledare Akademiskt primärvårdscentrum

Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

Alla yrkesgrupper inom psykiatrisk öppenvård

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Utbildningstillfället ges digitalt över Microsoft Teams. För att delta behöver du en dator med internetuppkoppling, mikrofon och kamera. Länk mailas ut till anmälda deltagare 18/12.

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Psykisk hälsa, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), FaR – fysisk aktivitet på recept