Den äldre patienten med smärta

 • 2021-10-14

 • 13.30 - 15

 • Digitalt via Teams

Digital fortbildning för primärvården i Region Stockholm I samarbete mellan Akademiskt primärvårdscentrum (APC) och Palliativt kunskapscentrum (PKC).

Kursdatum och tid

14 oktober, 13:30-15

Innehåll

 •  Bakgrund till smärta

 • Hur skiljer sig smärta hos äldre jämfört med yngre?

 • Ovanliga tecken på smärta: nytillkommen oro, illamående mm.

 • Bedömning och fördjupning

 •  Omvårdnadsåtgärder

 •  Läkemedelsbehandling – fördelar och risker

 • Smärta och demenssjukdom

 • Praktiska råd

Lärandemål

 •  Få ökad kunskap om olika typer av smärta

 •  Upptäcka smärta vid demenssjukdom

 •  Kunna bemöta patientens omvårdnadsbehov vid olika typer av smärta

Föreläsare

Föreläsare Peter Strang, överläkare och professor, Palliativt Kunskapscentrum (PKC) och Karolinska institutet

Målgrupp

Undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssköterskor i primärvård Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri

Kontaktuppgifter

Se strax intill

Anmälan

Till: Marie Hjerpe marie.hjerpe@sll.se
Senast den 11 oktober

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare

Före fortbildningen:

Det är en fördel om du i förväg gått igenom PKC:s webprogram "Smärta hos äldre"  https://pkc.sll.se/utbildning/webbutbildningar/smarta-hos-aldre/

Efter fortbildningen:

Deltagarna får Peter Strangs bok ”Smärta hos äldre” skickad till sig

 

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Ämne, Smärta, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)