Caseseminarium på Danderyds AVC

  • 2021-04-21

  • 9 - 11.30

  • Digitalt via Teams/Zoom

Välkommen till ett interprofessionellt seminarium där vi tillsammans tränar samverkan och problemlösning, för att förbättra samarbete kring och vårdkvalitet för patienter.

Innehåll

Seminariet riktar sig främst till dig som är student och gör din VFU på enheter i Danderyds AVC-nätverk, och även till dig som är handledare. Också andra studenter är välkomna.

Anmälan

Anmälan görs till Jenny Nilsson, AKA på Danderyds AVC: jenny.k.nilsson@sll.se senast 19 april 2021.

APC, Student, Pedagogik, AVC Danderyd, Digital utbildning (Teams/Zoom), Case-seminarium