Cancerrehabilitering i fokus den 5 september. Anmäl dig redan nu!

  • 2023-09-05

  • 13 - 16.30

  • Solnavägen 1 e, Lokal Ljung plan 4

Allt fler personer diagnostiseras med och överlever cancer, vilket gör att antalet som drabbas av sena biverkningar, effekter och följdsjukdomar efter cancer ökar. I arbetet med att göra livet så bra som möjligt före, under och efter behandlingen av sjukdomen har primärvården en nyckelroll. Men hur kan man i sin yrkesroll förebygga och reducera följderna av cancersjukdom och behandling? Den 5 september bjuder vi in till en eftermiddag om detta komplexa men viktiga ämne. Boka in datumet och anmäl dig redan nu!

Kursdatum och tid

5 september kl. 13-16:30. Anmäl dig senast 21 augusti.

Målgrupp

Alla hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården.

Innehåll

13.00 – 13.15  

Välkommen!
Presentation av eftermiddagens innehåll, info om nya vårdprogrammet, Viss.nu och webbutbildning 

13.15 – 13.55  

Fatigue efter cancerbehandling, hur kan primärvården utreda och arbeta med fokus på åtgärder/behandling.
Hanna Rönnqvist, arbetsterapeut,
Centrum för cancerrehabilitering

13.55 – 14.00  

Bensträckare  

14.00 – 14.40  

Psykiska effekter/rädsla för återfall efter cancerbehandling och behandling och vilka patienter som ska remitteras
Isak Eliasson, Psykolog och Anton Hillblom, kurator,
Centrum för cancerrehabilitering 

14.40 – 15.10  

Fika

15.10 – 15.50  

Försäkringsmedicinska utmaningar med cancer i primärvård – goda exempel 
Carolina Lödahl, Försäkringsmedicinska kunskapsteamet,
Akademiskt primärvårdscentrum

15.50 – 16.00  

Kraftens hus
Maria Wahlström Norlin, ordförande för Kraftens hus

16.00 – 16.10  

Cancerrådgivning
Lenita Lundin och Maria Wahlström Norlin

16.10 – 16.30  

Avslutning och utvärdering

 

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att det kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Cancer, Psykisk hälsa, Rehabilitering, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Kvalitetsstöd & fortbildning