Breathless – En utbildningsdag om KOL

  • 2021-11-09

  • 8.45 - 16.30

  • Lindhagensgatan 98 på Kungsholmen, kurslokal Stortorget

En utbildningsdag om KOL.

Kursdatum och tid

9 november kl. 8:45-16:30
Anmäl dig senas 2 november

Innehåll

  • Vårdförlopp KOL
  • Läkemedel vid KOL
  • Svår KOL – exacerbationer, rutiner för uppföljning?
  • Rehab – KOL-skola Nebulisator – vem ska ordineras?
  • Rökavvänjning

Föreläsare

Specialist allmänmed. Nikolaos Pournaras
Överläkare Eva Vikström Jonsson
Överläkare Lung -och allergisjukdomar, Michael Runold
Specialistfysioterapeut Anna Rytter
Astma/KOL ssk Maria Rosengren
Specialist i allmänmedicin, APC och Jakobsberg VC, Adrian Razmgah

Målgrupp

AT-läkare, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

lakemedelskvalitet.hsf@sll.se
maria.rosengren@sll.se

Arrangör

Akademiskt primärvårdscentrum
Expertgrupp läkemedel för lung- och allergisjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommitté

Kommentar

Anmälan görs till Janusinfo där du också kan ta del av programmet.

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=CB55C785-893A-4610-A571-E5204CD5E076

 

APC, Målgrupp, AT-läkare, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Ämne, Astma och KOL, Rehabilitering, Tobaksprevention, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning