Bra rehabilitering, och sen då? FaR, Fysisk aktivitet på recept, till personer med neurologisk funktionsnedsättning

 • 2022-03-09

 • 8 - 16

 • Digitalt via Teams

Fysisk aktivitets effekter för hälsan är väl kända. Lär dig HUR du kan stödja personer med neurologiska funktionsnedsättningar till ökad fysisk aktivitet genom FaR. I denna kurs får du ”träffa” och diskutera med aktörer som erbjuder aktiviteter i friskvården riktade till eller anpassade för personer med neurologisk funktionsnedsättning.

Kursdatum och tid

9 mars kl. 8-16 + 12 maj kl. 9-12

Innehåll

 • FaR i relation till neuroteamens målgrupp
 • Fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv
 • FaR-metoden till personer med neurologiska funktionsnedsättningar
 • Information om och workshop med aktörer som erbjuder anpassad fysisk aktivitet
 • Teoretiska och praktiska moment varvas

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 • Kunna beskriva FaR-metoden
 • Kunna fylla i receptblankett för FaR
 • Känna till miljöer och aktiviteter som möjliggör fysisk aktivitet utanför sjukvården för målgruppen
 • Kunna ge rådgivande samtal om fysisk aktivitet

Föreläsare

Carmen Wärlinge, koordinator kunskapsteam Stroke och förvärvad hjärnskada, Akademiskt primärvårdscentrum

Cecilia Berg, koordinator kunskapsteam FaR, Akademiskt primärvårdscentrum

Ingbritt Ekman, samordnare Stockholms FaR-ledarnätverk, Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

Legitimerad personal i neuroteam och för dig som möter patienter med neurologisk funktionsnedsättning i primärvårdsrehab

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Ämne, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)