Palliativa vårdbehov hos patienter med hemsjukvård

  • 2023-12-31

  • 0 - 0

  • Boka vi kommer

Inom primärvårdens hemsjukvård vårdas patienter med kroniska sjukdomar, många av dessa är multisjuka och i behov av palliativ vård. Begreppet palliativ vård förknippas ofta med specialiserad palliativ vård men denna typ av vård kan också ges inom allmän hemsjukvård.

Innehåll

Föreläsning eller case-seminarium. Palliativ vårdfilosofi, teamarbetet.

Lärandemål

Identifiera och särskilja patientens vårdbehov i tidigt respektive sent palliativt skede, beskriva och diskutera genom praktisk interprofessionell övning och kombinera ny kunskap med egna erfarenheter för att lindra svårt sjuka patienters vårdbehov.

Föreläsare

Erika Berggren, vårdutvecklingsledare.

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

Erika Berggren

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Med. dr

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Äldres hälsa - multisjuka, Soma, Boka-vi-kommer