Mat och diabetes – vad är det som gäller?

  • 2021-12-31

  • 0 - 0

  • Boka vi kommer

Känner ni er osäkra på vad ni ska säga till era patienter? Vi kommer gärna till er vårdcentral och pratar 60 minuter om mat och diabetes.

Innehåll

Grundläggande kostråd, nya rön och Socialstyrelsens vägledning.

Lärandemål

  • Kunna redogöra för vilken mat som kan rekommenderas vid diabetes.

Föreläsare

Jenny Lindrot, leg. dietist

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

Jenny Lindrot

Vårdutvecklingsledare
Leg Dietist
MSc

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Diabetes - endokrinologi , Enhet: Soma, Boka-vi-kommer