Standardiserade vårdförlopp (SVF)

  • 2021-12-31

  • 0 - 0

  • Boka vi kommer

Behöver ni fördjupa eller uppdatera era kunskaper om standardiserade vårdförlopp (SVF)? Det är av stor vikt för patienter som drabbas av cancer att de får en tidig diagnos och tidig behandlings start. Här får ni som arbetar i primärvården fortbildning om hur man remitterar patienten via SVF.

Innehåll

Information om snabbspår vid cancer SVF. Primärvårdens roll vid SVF. Var man hittar informationen om SVF. Vad remissen ska innehålla och vart den ska skickas enligt SVF. Vilken information man ska ge patienten. Att se hela kedjan från primärvård till sekundärvård och rehabilitering. Vi anpassar innehållet utifrån era behov.

Lärandemål

  • Vilken roll vi har i primärvården då det gäller SVF.
  • Att kunna remittera patienter via SVF.
  • Veta vad remissen ska innehålla och vart den ska skickas.
  • Var man hittar informationen och vad man ska informera patienterna om då det skickad i ett SVF förlopp.

Föreläsare

Distriktsläkare och/eller distriktssköterska från CaPrim-teamet.

Kostnad

Kostnadsfri

Kontaktperson

Elinor Nemlander

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Cancer, Enhet: Soma, Boka-vi-kommer