Motiverande samtal-MI för primärvårdsdietister - introduktion/handledning

  • 2021-12-31

  • 0 - 0

  • Boka vi kommer

Nu kan du som är primärvårdsdietist välja mellan att få en inblick i Motiverade samtal eller få en chans att upprätthålla din MI-kompetens.

Innehåll

Hur kan primärvårdsdietister använda Motiverande samtal? Hur kan råd ges i MI-anda? Fallbeskrivningar ur primärvårdsdietistens perspektiv. Teori, förhållningssätt och teknik. Samtalsövningar och rollspel. Seminariet ges både som en introduktion och som handledning.

Lärandemål

  • Prova på samtal i MI-anda.
  • Kunskap om hur Motiverande samtal kan användas.

Föreläsare

Jenny Lindrot, leg dietist

Kostnad

Kostnadsfritt

Kontakt

Jenny Lindrot

Vårdutvecklingsledare
Leg Dietist
MSc

APC, Dietist, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Enhet: Levnadsvanor, Boka-vi-kommer