Beräkning av energibehov hos barn och ungdomar

  • 2022-01-26

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Att beräkna energibehov för barn och ungdomar kan kännas svårt, speciellt om det gäller patienter som tillhör en patientgrupp vi vanligtvis inte möter. För att få tillfälle att diskutera med kollegor träffas vi i en liten grupp och går igenom några olika sätt att räkna och tänka kring detta.

Kursdatum och tid

26 januari kl. 14-16

Innehåll

• Energibehov från 0-18 år
• Energibehov vid olika hälsotillstånd
• Olika sätt att beräkna energibehov

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna ha kunskap om:

• Energibehov i olika åldrar
• Hur energibehovet kan påverkas av olika hälsotillstånd
• Olika sätt att beräkna energibehov

Föreläsare

Dietist Åsa Sidibeh

Målgrupp

Primärvårdsdietister

Kostnad

Kostnadsfri för primärvården i Region Stockholm

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk skickas av kursansvarig någon dag innan start

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Nutrition, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Digital utbildning (Teams/Zoom)