Bensår

  • 2021-09-22

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Digital fortbildning om bensår och hur dessa bäst behandlas.

Bensår är smärtsamt för individen, påverkar dennes livskvalité och innebär många vårdbesök för behandling. Att behandla bensår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna som utförs på en vårdcentral. Välkommen till en fortbildning om bensår och om hur du kan främja patientens sårläkning, förhindra sårinfektion och använda kompressionsbehandling på bästa sätt.

Kursdatum och tid

22 september kl.13-15

Innehåll

  • Program
  • Sårläkningsfaser
  • Lokal smärtlindring och debridering
  • Antiseptiska produkter och förband
  • Venös insufficiens
  • Doppler och kompressionsbehandling
  • Nutrition

Föreläsare

Susanne Dufva, specialistsjuksköterska, Sårcentrum, Södersjukhuset

Målgrupp

Undersköterskor, Sjuksköterskor och Distriktsköterskor i primärvården

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Digitalt via Microsoft Teams. Länk till mötet med instruktioner får ni via mejl senast fm samma dag som fortbildningen ges.

Anmälan

Anmälan senast måndag den 20/9 genom att mejla till charlotte.ivarsson@sll.se

Frågor

Vid frågor kontakta Marie Hjerpe, marie.hjerpe@sll.se eller Charlotte Ivarsson, charlotte.ivarsson@sll.se

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)