Benartärsjukdom – en folksjukdom

  • 2021-09-02

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Fortbildning gällande förebyggande av bensår och hjärt-kärlsjukdom.

Perifer benartärsjukdom innebär att benens artärer är förträngda. Personer med benartärsjukdom kan vara symtomfria men när blodtillförseln nedom förträngningen blir otillräcklig får personen mer eller mindre symtom. Gemensamt är att dessa personer ofta även har förträngningar i kärlen i andra delar av kroppen och att rökning, fysisk aktivitet och övervikt har stor betydelse.

Hur kan vi sjuksköterskor i primärvården uppmärksamma och hjälpa dessa patienter, förutom att behandla eventuella bensår? Hur påverkar levnadsvanorna och hur kan vi förebygga alternativt förhindra att patientens sjukdom förvärras?

Kursdatum och tid

2 september kl 13-15

Innehåll

13.00 till 14.00 Benartärsjukdom – uppkomst, symtom och åtgärder som primärvården kan erbjuda.
Föreläsare: Ove Thott, kärlkirurg, Karolinska universitetssjukhuset

14.00 till 15.00 Levnadsvanor – hur kan man förebygga benartärsjukdom alternativt förhindra att sjukdomen förvärras?
Föreläsare: Matthias Lidin, specialistsjuksköterska Hjärta-kärl, Karolinska universitetssjukhuset

Lärandemål

  •  Känna till uppkomst, symtom och omvårdnadsåtgärder vid benartärsjukdom
  • Känna till vilken betydelse levnadsvanor har för sjukdomsuppkomst och -utveckling
  • Kunna erbjuda personer med benartärsjukdom förebyggande omvårdnadsåtgärder

Föreläsare

Ove Thott, kärlkirurg, Karolinska universitetssjukhuset

Matthias Lidin, specialistsjuksköterska Hjärta-kärl, Karolinska universitetssjukhuset

Målgrupp

Distriktssköterskor, Sjuksköterskor och Undersköterskor i primärvården

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Digitalt via Microsoft Teams. Länk till mötet med instruktioner får ni via mejl senast fm samma dag.

Anmälan

senast tisdag den 31/8 genom att mejla till charlotte.ivarsson@sll.se

Vid frågor

kontakta Charlotte Ivarsson charlotte.ivarsson@sll.se

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)