Behandling vid typ 2-diabetes – ett teamarbete

  • 2021-11-22

  • 8.30 - 16

  • Plats meddelas senare

En industrioberoende kurs som ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2-diabetes.

För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för patienter med typ 2-diabetes. Diabetesvården utvecklas och förbättras, det handlar om mer än enbart insatt läkemedelsbehandling. Det är i primärvård som merparten av landets patienter med typ 2-diabetes behandlas och detta nödvändiggör teamarbete. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes.

Kursdatum och tid

22–23/11 2021, kl. 8.3016.00

Innehåll

Föreläsningar varvat med gruppdiskussioner med patientfall.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • ha kännedom om diabetesläkemedel utifrån nationella riktlinjerna och forskningsresultat
  • kunna identifiera individuella behov av kompletterande läkemedelsbehandling med fokus på insulin
  • kunna starta insulinbehandling samt motivera vald behandling

Föreläsare

Anna Ugarph Morawski, Specialist i allmänmedicin, med.dr samt en av diabetessjuksköterskorna, MSc, på APC

Målgrupp

Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska

Kostnad

2400 kr exkl moms

Plats

Digitalt eller Solnavägen 1E, Torsplan. Plats meddelas senare.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmäl dig senast 1 månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

 

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Diabetes - endokrinologi , Enhet: Levnadsvanor, Enhet: Soma, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning